Kontakt

UPRAVA KUD-a „Sv. Ana“:

Predsjednik: Tomislav Malkoč, 097/7929-522
Dopredsjednik: Miroslav Matak, mob; 095/9705-459
Tajnica: Marina Kocijan, mob; 091/8872 476
Blagajnica: Sanja Brozović, mob; 098/389 211
E-mail: kud.sv.ana.obrez@gmail.com
http://www.kud-sv-ana.hr

KUD “SVETA ANA” ODRANSKI OBREŽ
ULICA SVETE ANE 2
10020 NOVI ZAGREB
ŽIRO RAČUN:
RAIFFEISEN BANK ZAGREB
2484008-1101388196
MB: 1631551
OIB: 58992153451